TTNET JETFİX KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve GİZLİLİK POLİTİKASI

TTNET, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere, İlgili Mevzuat uyarınca size ait kişisel verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş olup kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edeceğini kabul eder.

TTNET Jetfix Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası (“Politika”), Kişisel Verilerinizin, TTNET tarafından nasıl ve hangi amaçla işlendiğini ve korunduğuna dair bilgi kazanmanız ve mümkün olan en iyi derecede şeffaflığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikasının Kapsamı
İşbu Politika sadece Jetfix Uygulaması dâhilindeki kişisel verileri kapsamakta olup, TTNET’in kontrolü dışındaki uygulamalar, Üye İşyerleri’ne ait iletişim kanalları, web siteleri ve platformlar aracılığıyla toplanan bilgileri, Üye İşyeri Siteleri’nin, uygulama üzerinden topladığı bilgileri veya kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üye İşyerleri’nin kendi web siteleri ya da sair kanallar yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden TTNET sorumlu değildir.

Tanımlar
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Verilerin Elde Edilme Yöntemi
TTNET olarak kişisel verilerinizi, doğrudan Uygulama aracılığıyla elde etmekteyiz. Bu yolla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, Uygulama’yı kullanmak amacıyla kayıt yaptırma, hesap oluşturma, profil oluşturma, form doldurma, TTNET ile yazışmalar gerçekleştirme, Uygulama aracılığıyla ürün satın alma veya anket ya da promosyonlara yanıt verme aktiviteleri esnasında sunmuş olduğunuz bilgileri kapsamaktadır.

Bunun yanı sıra, Uygulama’ya bağlanmak için kullandığınız cihaza ilişkin bilgiler, Uygulama’yı nasıl kullandığınıza ilişkin bilgiler ya da servis sağlayıcılarımız üçüncü partilerden sizler hakkında elde edilen bilgiler gibi bazı kişisel verilerinizi dolaylı yollarla da elde edebilmekteyiz.

Toplanan Kişisel Veriler
TTNET’in topladığı veriler, kullandığı hizmetler ve özelliklere bağlıdır ve işbu başlık altında, TTNET tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca Kişisel Veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır.

 • Kimlik Doğrulama Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı soyadı, e-mail adresi ve iletişim adresi, kullanıcıların üyelik bilgileri, varsa Uygulama için kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları,
 • Demografik Veriler: Kullanıcılar tarafından sağlanmış olması halinde, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, tercih edilen dil, meslek bilgileri.
 • Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Uygulama tarafından gerçekleştirilebilecek memnuniyet anketi ya da benzer anket sonuçları, çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerik konusunda bilgi tutulmaksızın hangi tür mesajlar (text, video vb.) gönderildiği, aktif olunan zaman aralıkları, takip edilen servislerin neler olduğu, Uygulama ara yüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulama’ya son giriş tarihi ve Uygulama kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler ile Kullanıcılar bakımından varsa diğer servisler nezdinde toplanan ödül programlarına ilişkin analitik veriler,
 • Konum Verileri : Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verisi ile birlikte yakındaki baz istasyonları ve Wi-Fi etkin noktalarını tanımlayan veriler ve IP adreslerinden çıkarılan konum verileri ile gezinti verileri buna dahildir.
 • Ödeme Verileri: Kullanıcılara ait fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), bu Kullanıcılara gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler ile Uygulama içi hizmet satın alan Kullanıcılara ait fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), bu Kullanıcılara gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler
 • Cihaz Verileri: Cihaz markası, Cihazın işletim sistemi, Telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi

KVKK’nın ilgili hükümleri uyarınca ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kabul edilecek usul ve esaslara uygun biçimde, geri döndürülemeyecek şekle getirilen Anonim Veriler, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Verilerin Kullanılması
İşbu Politikada ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, KVKK ve İlgili Mevzuat uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir. Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 • Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, şirket içi değerlendirme, promosyon ve fırsat bildirimi, hizmet analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, uygulama üyeliğinin başka cihazlara taşınabilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, iş geliştirme amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Tek bir kullanıcının kimliği belirlenemeyecek şekilde, Anonim Veri üzerinden istatiksel değerlendirme yapılması yoluyla, İş geliştirme, mevcut servislerin kullanılabilirliği, pazarlama, reklam, profilleme, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi ve hizmet kalitesinin kullanım alışkanlıklarına göre iyileştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Kullanıcının kendi kontrolünde olan cihaz ayarlarına bağlı olarak ve Kullanıcının tercih etmesi halinde, Konum temelli servislerin sunulması, konum bazlı fırsat ve kampanyaların sunulması, denetimi ve kontrolü amacıyla işlenmektedir.
 • Uygulamaya giriş yapan kullanıcıların Uygulama için servis satın alan Kullanıcılara ait fatura ve ödeme bilgileri faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol amacıyla işlenir.
 • Uygulamanın üzerinde çalışacağı cihaz ile optimum kullanım deneyimi sağlaması ve kullanılan dil ile uyumlu şekilde çalışmasını temin etmek amacıyla işlenmektedir.
 • İş geliştirme ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kullanım alışkanlıkları ile izinsiz ve hileli kullanımın tespit edilmesi için söz konusu veriler kullanılmaktadır. Bu verilerin işlenmesine yönelik olarak kesinlikle iletişim izlenmesi gibi bir amaç bulunmamaktadır.
 • Kullanıcıların talep etmesi durumunda, Kullanıcıların iletişimlerinin yedeklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Yedekleme verileri kapsamında, Kullanıcıya gelen ve kullanıcı tarafından gönderilen mesajlar sadece kullanıcının talebi durumunda arşivlenecektir. Kullanıcılar, yedekleme özelliğinin kullanmak istediklerinde, yedekleme verilerine erişim sağlayabilecektir.
 • Kullanıcıların, Uygulamayı yükledikleri cihazda kayıtlı olan kontaklarından hangilerinin Uygulamayı kullandığına ilişkin tespit yapılabilmesi için işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Depolanması ve İşlenmesi
Yukarıda detayları verilen Kişisel Veriler, hizmetin sunulması amacı ile TTNET’ın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya anlaşmalı olduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve KVKK kapsamında kurulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak depolanabilir ve işlenebilir.İşbu Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Verilerin Paylaşılması
TTNET, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, İlgili Mevzuat’ta yer alan düzenlemeler ( kişisel verilerin hukuka uygun işleme şartları) saklı kalmak kaydıyla, işbu Politikada yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Buna ek olarak, Kullanıcıların kişisel verileri, yürürlükteki ve ilgili mevzuatlar kapsamında görev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcıların, iletişim kurmak amacıyla diğer kullanıcılarla paylaştıkları her türlü iletişim içerik kapsamındaki üçüncü taraflarla gerçekleştirilen paylaşımlar bu maddenin kapsamında değildir. TTNET, Kişisel Verileri yukarıda belirtilen kategoriler dâhilinde işbu Politika’da yer alan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından ya da yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Haklarınız
Aşağıda belirtilen başvuru kanalı vasıtasıyla Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi
Kişisel Verileri Saklama Süresi; TTNET, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Kullanıcı, söz konusu uygulamayı cihazından silerek pasif hale getirecektir. Mevcut bilgileri ise arka tarafta tutulacak ancak kullanılmayacaktır. Buna ek olarak, TTNET, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz; TTNET, kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. TTNET, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Politika ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. TTNET, işbu Politika hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan riayet etmesi için gerekli önlemleri alır. Ancak Uygulama üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde ve Uygulama’da üçüncü sunulan işlemler sırasında Kullanıcı tarafından verilen bilgiler konusunda, TTNET herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Politika Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
TTNET, işbu Veri Koruma Politikası hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. TTNET’nın Veri Koruma Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi jetfix@TTNET.com.tr adresine yazılı olarak (Noter kanalı ile ) iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.